Hur ofta upplever du torra ögon?

Hur ofta känns dina ögon sandiga eller att de kliar?

Hur ofta känner du irritation eller att det gör ont i dina ögon?

Hur ofta upplever du tårande/rinnande ögon eller en brinnande känsla?

Hur hämmad är du av torra ögon i det dagliga livet?