Glaskroppsförändringar och glaskroppsavlossning

Upplever du grumlingar?

Upplever du grumlingar i form av prickar, trådar, nät, ringar eller flugor som rör sig i synfältet? Då har du sannolikt grumlingar eller flytare i glaskroppen. Om du tittar mot en vit vägg, ser du som oftast grumlingarna även tydligare.

Invändigt fylls ögat ut av en geleartad klar vätska som kallas glaskroppen, se bild. Med ökat ålder degenererar och skrumpnar din glaskropp och det uppstår rörliga grumlingar, som består av förtätad glaskropp. Små rörliga grumlingar finns i ögat hos de flesta människor, även hos unga och friska, och är mestadels helt ofarligt.
Det finns dock synhotande tillstånder i ögat, där grumlingar i synfältet är en av huvudsymptomen.
En tunn hinna omger glaskroppen och denna hinnan ligger även an mot näthinnan samt har även flera fästpunktar mot näthinnan. Din glaskropp skrumpar och blir mer vattnig ju äldre du blir. Glaskroppen kan då börja lossna från sina fästen mot näthinnan. Denna naturliga fysiologiska utveckling sker hos alla människor och startar som regel vid medelåldern.

Kontakta ögonläkare

Du skall kontakta ögonläkare inom de närmasta dagarna om du upplever att grumlingarna blir flera, ändrar form och/eller ökar i storlek. Du kan då ha fått en glaskroppsavlossning.

Vid en glaskroppsavlossning lossnar hela eller delar av glaskroppen från sina fästpunkter på näthinnan, se bild. Detta är en naturlig process, och de flesta får sin glaskroppsavlossning i 60-70 års åldern.

Om även blixtar tilkommer, så är detta en varningssignal och du skall söka ögonläkare inom 1-2 dagar. Blixtar är symptom på att glaskroppen drar i näthinnan vid dets fästpunkter. Dragning på näthinnan kan medföra att det uppstår ett litet hål på näthinnan. Det är viktigt att hålet behandlas med lasereffekter på näthinnan runt hålet och detta måste oftast utföras samma dag som upptäckt av hålet. Genom att att näthinnan ”svetsas” fast runt näthinne hålet, så blir det svårare för vätskan i glaskroppsrummet att komma genom hålet och bakom näthinnan och man kan därmed undvika att själva näthinnan lossnar.

Vid en glaskroppsavlossning skall man därför undersökas av ögonläkare inom några dagar. Om man upptäcker dragningar eller hål på näthinnan i tid, kan man behandla evt. näthinnehål med laser och undvika vidare progresion till näthinneavlossning. En näthinne avlossning startar som oftast med en glaskroppsavlossning!

Om du får en svart, tät skugga, som inte rör sig, men som evt. tiltar i storlek och skymmer delar av synfältet, så skall du omedelbart ta kontakt med ögonläkare, då orsaken kan vara näthinneavlossning, som är synhotande.

Kontakt & Bokning

Så kan du boka tid hos Ocavis Ögonklinik:

  • Ring & boka tid på 08-534 30 000
  • Skicka mejl till info@ocavis.se
  • Använd bokningsformuläret
  • Remiss från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare samt optiker
  • Besök adressen nedan & boka i receptionen
Från år 2015 gäller den nya patientlagen som ger dig rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården, vilket medför att du kan ringa till oss direkt för att boka tid.

Adress

Västmannagatan 52C
113 25, Stockholm

Öppettider

Mån – Fre: 08:00 – 16:30
Helgen: Stängt