Våt AMD

Har din syn snabbt försämrats?

Upplever du relativ snabb synförsämring och/eller att raka linjer blir krokiga? Tveka inte med att snabbt ta kontakt med ögonläkare.

Boka tid här

Du kan ha utvecklat den våta formen för aldersrelaterade föränddringar i gula fläcken. Den våta typ av AMD utvecklas ofta mycket snabbt, ofta under några veckor. Den kan behandlas och därför är det mycket viktigt att inte vänta med att komma till undersökning hos ögonläkare.

Vid våt AMD bildas nya, tunna blodkärl under gula fläcken. Dessa blodkärl är mycket sköra och läcker vätska och ibland blod under näthinnan och det uppstår svullnad i gula fläcken, därav namnet våt AMD. Svullnaden medför synförsämring och att raka streck ser krokiga ut. Utan behandling kan sjukdomen progrediera till slutstadiet med ärrbildning, som inte går att behandla.
Som vid torr AMD, så är det endast den sentrala synen som försämras medan det perifera seendet och ledsynen behållas, då övriga perifera näthinnan inte påverkas av våt AMD.

Krokseende är viktigt att upptäcka tidigt
Vid krokseende uppfattar man raka linjer som krokiga. Därsom ditt krokseende uppkommer plötsligt eller befintlig krokseende ökar på i snabb takt, så är det mycket viktigt att du inte väntar med att ta kontakt med ögonläkare.

Kontakta en ögonläkare

Krokseende är en mycket viktig varningssignal på att man kan ha utvecklat våt AMD. Vid krokseende blir det svårara att urskilja detaljer, att läsa denna text, att se på TV samt man kan uppleva att ansikten förvrängs.

Om du har känd torr AMD, bör du regelbundet checka om du har krokseende och/eller om krokseendet förvärras vid att hålla för ett öga i taget och titta på raka föremål i din omgivning. Du kan t.ex titta på en dörrkarm eller på fogarna på badrumskaklet. Detta är viktigt att göra regelbundet, åtminstone en gång i veckan, för att upptäcka krokseende i tidigt skede. Man har ofta krokseende också vid torr AMD, men ofta vill krokseendet öka kraftigt ved övergång till våt AMD.

Ett annat mycket bra test för att upptäcka krokseende i tid är att regelbundet titta på en Amsler rutkarta, se bild.

När man kollar eget krokseende vid hjälp av en Amsler karta, så håller man för ett öga i taget och tittar på den svarta punkten i mittan av kartan. Därsom rutnätvärket och strecken ser sneda, vinda och/eller krogiga ut, så har man krokseende.

Prova själv på bilden ovanför.

Behandling

Efter säker diagnos av våt AMD hos ögonläkare, är det viktigt att du snabbt kommer till behandling.

Behandlingen består som oftast av att läkemedel sprutas in i glaskroppen, som ligger inne i ögat. Detta utförs vid hjälp av en tunn nål efter några droppar med lokalbedövning. Detta går mycket snabbt och känns knappt på grund av lokalbedövningen.

Det finns tre olika läkemedel som används i ögat i syfte att bromsa våt AMD. Alla dessa läkemedel blockerar tillväxtfaktorer för nybildning av blodkärl. Därmed bromsas utvecklingen av sköra blodkärl under gula fläcken och vätske läckage stoppas, vilket medför att svullnaden i gula fläcken reduceras eller försvinner.

Behandlingen kan stabilisera synen och även förbättra den, så att du ibland kan läsa några längre ned på syntavlan jämfört med innan behandlingen. Man vill efter lyckat behandling återgå till att endast ha den torra typen av AMD. Utan behandling i tid vill synen försämras ytterligare och man utvecklar slutstadiet med ärrbildning, som inte går att behandla. Sök därför hjälp i tid!

Kontakt & Bokning

Så kan du boka tid hos Ocavis Ögonklinik:

  • Ring & boka tid på 08-534 30 000
  • Skicka mejl till info@ocavis.se
  • Använd bokningsformuläret
  • Remiss från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare samt optiker
  • Besök adressen nedan & boka i receptionen
Från år 2015 gäller den nya patientlagen som ger dig rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården, vilket medför att du kan ringa till oss direkt för att boka tid.

Adress

Västmannagatan 52C
113 25, Stockholm

Öppettider

Mån – Fre: 08:00 – 16:30
Helgen: Stängt