Torr AMD

Om torr AMD

Vid torr AMD får man små ansamlingar av avfallsprodukter, såkallade drusen, som efterhanden leder till att syncellerna förstörs. Pigmentepitelcellerna i gula fläcken vill också kunde förskjutas, klumpas ihop (pigmentförskjutningar) eller försvinna helt från delar av gula fäcken (sistnämnda kallas atrofi på fackspråk).

På bilden ses torr AMD med drusen, som ses som gulvitliga inlagringarna på den sentrala del av näthinnan.

Synen vid torr AMD försämras långsamt och man börjar efterhanden se suddigt och kan ej urskilja detaljer. Man kan också uppleva små blinda punkter eller fläckar i synfältet, vilket ofta märks gott när man läser. Då endast den sentrala del av näthinnan är drabbat och övriga närhinna är frisk, så förlorar du dock aldrig ledsynen och orienteringsförmågan, se bilden. Man kan aldrig bli blind av AMD, även om synskärpan påverkas.

Översta bild: Syn hos en patient med AMD. Nedersta bild: Normal syn)

Det finnas i dag ingen etablerad behandling för torr AMD.

Det pågår dock förnuvarande forskning med bl.a. stamcellstransplantation och Sub- Treshold Nanosecond Laser, som båda inger visst hopp för framtiden. Mer forskning behövs och dessa behandlingsformer är ännu inte implementerat i den etablerade behandling.

Bromsa progresion av torr AMD

Om man har mycket drusen i gula fläcken, så har stora kliniska vetenskapliga studier (ARED studier) visat att man kan redusera risken för progresion av sjukdomen och/eller övergång till våt AMD vid intak av vissa vitaminer och näringsämnen antingen via kost med mycket grönt i och/eller i tablett form.

Nämnas här bör dock att många tabletter som markedsförs i syfte att bromsa pregresion av torr AMD inte innehåller den samma dosering eller innehåll som visats ha god effekt i vetenskapliga kliniska provningar (ARED studier) och/eller har inte samma dosering och innehåll som visas på förpackningen, vilket medför att man bör vara försiktig med att lägga för mycket pengar på kostsamma hälsoprodukter i detta syfte.

Det finns i dag ingen etablerad behandling för torr AMD.

Det pågår dock förnuvarande forskning med bl.a. stamcellstransplantation och Sub- Treshold Nanosecond Laser, som båda inger visst hopp för framtiden. Mer forskning behövs och dessa behandlingsformer är ännu inte implementerat i den etablerade behandling.

Kontakt & Bokning

Så kan du boka tid hos Ocavis Ögonklinik:

  • Ring & boka tid på 08-534 30 000
  • Skicka mejl till info@ocavis.se
  • Använd bokningsformuläret
  • Remiss från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare samt optiker
  • Besök adressen nedan & boka i receptionen
Från år 2015 gäller den nya patientlagen som ger dig rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården, vilket medför att du kan ringa till oss direkt för att boka tid.

Adress

Västmannagatan 52C
113 25, Stockholm

Öppettider

Mån – Fre: 08:00 – 16:30
Helgen: Stängt