Grön Starr

Grön starr drabbar synnerven allvarligt

Den medicinska termen för grön starr är glaukom.

Glaukom är en allvarlig och progressiv sjukdom som drabbar synnerven. När nervtrådar i synnerven dör, så påverkas synfältet och man får svarta fläckar i synfältet. Sjukdomen kan komma plötsligt, men det vanligaste är att den kommer smygande. Ofta märker patienten inte något innan många nervtrådar i synnerven är förstört, då den sista delen som drabbas i synfältet är centralsynen och synskärpan. Detta medför att man i slutstadiet av sjukdomen endast ser som genom en kikare, då man förlorat ledsynen och orienteringsförmågan, se bild.

Det finns olika typer av behandling.

Både den akuta och den smygande formen för glaukom kräver att man snabbt sätter in behandling för att bromsa sjukdomsutvecklingen. Den allra viktigaste typen av behandlingen vid grön starr är att se till att sänka trycket i ögat. Vilken typ av behandling som just du behöver bestämmer du i samråd med en ögonläkare. I vissa fall räcker det att använda ögondroppar för att sänka trycket i ögonen men i mer kritiska fall kan man behöva laserbehandling eller operation. En del som drabbas har inte problem med högt tryck i ögonen men får använda ögondroppar ändå i förebyggande syfte.

Vilka är det som drabbas av glaukom?

 De två viktigaste riskfaktorer för glaukom är ålder och tryck. Glaukom förekomsten ökar med åldern och glaukom är inte särskilt vanligt vid ålder under 50 år. Vid ögontryck som är högre än vad just din synnerv tåler, så sker en långsam förlust av syn-nervtrådar. Det leder till att ditt synfält gradvis krymper från periferin och du vill kunde se svarta fläckar i synfältet. Om du får behandling i tid, vill du kunna behålla en ganska god syn i många år framöver.

Glaukom kan vara ärftligt

Om du skulle drabbas av glaukom så kan det bero på gener i din släkt. Om du vet med dig att du har en förälder eller annan släkting som drabbats av grön starr så är det viktigt att du undersöker trycket i dina ögon från och med att du fyller 50. Detta för att kunna fånga upp sjukdomen så tidigt som möjligt om du skulle drabbas.

 

Tryckmätning
Det är viktigt att mäta ögontrycket vid de flesta ögonsjukdomar som vid grå starr till exempel, men ögontrycket har särskilt relevans när det gäller ögonsjukdomen grön starr.

Kontakt & Bokning

Så kan du boka tid hos Ocavis Ögonklinik:

  • Ring & boka tid på 08-534 30 000
  • Skicka mejl till info@ocavis.se
  • Använd bokningsformuläret
  • Remiss från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare samt optiker
  • Besök adressen nedan & boka i receptionen
Från år 2015 gäller den nya patientlagen som ger dig rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården, vilket medför att du kan ringa till oss direkt för att boka tid.

Adress

Västmannagatan 52C
113 25, Stockholm

Öppettider

Mån – Fre: 08:00 – 16:30
Helgen: Stängt