Grön Starr

Medicinska termen för grön starr är glaukom

Den medicinska termen för grön starr är glaukom.

Glaukom är en allvarlig och progressiv sjukdom som drabbar synnerven. När nervtrådar i synnerven dör, så påverkas synfältet och man får svarta fläckar i synfältet. Sjukdommen kan komma plötsligt, men det vanligaste är att den kommer smygande. Ofta märker patienten inte något innan många nervtrådar i synnerven är förstört, då den sista delen som drabbas i synfältet är sentralsynen och synskärpan. Detta medför att man i slutstadiet av sjukdomen endast ser som genom en kikare, då man förlorat ledsynen och orienteringsförmågan, se bild.

Båda den akuta och den smygande formen för glaukom kräver att man snabbt sätter in behandling för att bromsa sjukdomsutvecklingen.

De två viktigaste riskfaktorer för glaukom är ålder och tryck. Glaukom förekomsten ökar med åldern och glaukom är inte särskilt vanligt vid ålder under 50 år. Vid ögontryck som är högre än vad just din synnerv tåler, så sker en långsam förlust av synnervtrådar. Det leder till att ditt synfält gradvis krympar från periferin och du vill kunde se svarta fläckar i synfältet.
Om du får behandling i tid, vill du kunna behålla en ganska god syn i många år framöver.

Tryckmätning

Det är viktigt att mäta ögontrycket vid de flesta ögonsjukdommer. Ögontrycket har särskilt relevans när det gäller ögonsjukdomen grön starr.

Kontakt & Bokning

Så kan du boka tid hos Ocavis Ögonklinik:

  • Ring & boka tid på 08-534 30 000
  • Skicka mejl till info@ocavis.se
  • Använd bokningsformuläret
  • Remiss från sjukhus, vårdcentraler, ögonläkare, andra specialistläkare samt optiker
  • Besök adressen nedan & boka i receptionen
Från år 2015 gäller den nya patientlagen som ger dig rätt att fritt söka vårdgivare i primärvården och den öppna specialistvården, vilket medför att du kan ringa till oss direkt för att boka tid.

Adress

Västmannagatan 52C
113 25, Stockholm

Öppettider

Mån – Fre: 08:00 – 16:30
Helgen: Stängt